Skip to content

Duurzaam boeren

Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in de genen van onze melkveehouders. Verantwoord omgaan met dieren en milieu. En bouwen aan een toekomstbestendig melkveebedrijf – voor de volgende generaties.

 

Geen melkveebedrijf is hetzelfde. En iedere melkveehouder geeft op zijn eigen manier invulling aan het verder verduurzamen van de melkveehouderij. Om de duurzame bedrijfsvoering van onze leden inzichtelijk te maken én verder te stimuleren heeft DOC Kaas sinds 2014 een duurzaamheidsprogramma waaraan alle leden deelnemen: Milkmaster.

 

Daarnaast heeft de coöperatie sinds 1 april 2024 het duurzaamheidsprogramma Tuurlijk! dat voortkomt uit een ketensamenwerking met Jumbo Supermarkten en Uniekaas Holland B.V. Alle leden van DOC Kaas die voldoen aan de voorwaarden van Tuurlijk! kunnen aan dit duurzaamheidsprogramma deelnemen. Van deze duurzamere melkstroom wordt een breed assortiment kaas gemaakt dat onder het huismerk van Jumbo in de schappen ligt.

Duurzaam boeren

Blij in de wei

Koeien in de wei kenmerken het Nederlandse landschap. Uitgestrekte weilanden met grazende of liggend herkauwende koeien. Leden die hun melkkoeien gedurende ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei laten grazen (of minimaal 120 dagen, 720 uur), ontvangen daarvoor een toeslag op de melkprijs. Niet alle melkveehouders hebben de mogelijkheid of voldoende grond rondom de boerderij om hun koeien volledige weidegang te geven. Voor hen is er een toeslag voor deelweidegang.

 

Voor deelnemers aan het duurzaamheidsprogramma Tuurlijk! is weidegang een van de voorwaarden. Ook voor het jongvee, zoals kalveren en pinken. Het weiden draagt bij aan natuurlijk gedrag en diergezondheid, en beide beïnvloeden het dierenwelzijn positief.

In deze video van de Duurzame Zuivelketen een korte toelichting wat weidegang precies inhoudt.

GMO-vrije melk

De vraag naar GMO-vrije voedingsmiddelen in Europa neemt toe en de DMK Group wil daar met GMO-vrije zuivelproducten graag aan tegemoetkomen. Sinds 2019 kunnen de leden-melkveehouders van DOC Kaas GMO-vrije melk leveren. Deze melk is volgens de VLOG-standaard geproduceerd. VLOG is een Duitse certificering en staat voor ‘Verband Lebensmitteln Ohne Gentechnik’. Het betekent dat het voer van de koeien en kalveren geen genetisch gemodificeerde organismen (GMO) bevat. Om melkveehouders te stimuleren GMO-vrije melk te leveren ontvangen leden die deelnemen aan het VLOG-programma een toeslag op de melkprijs.

 

Voor melkveehouders die deelnemen aan het duurzaamheidsprogramma Tuurlijk! is GMO-vrij voer een van de voorwaarden voor deelname.

Nederlandse zuivel   

Als zuivelcoöperatie onderschrijven wij de doelen van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen de zuivelondernemingen en melkveehouders, en stimuleren wij een duurzame bedrijfsvoering van onze leden. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO en aangesloten bij ZuivelNL, de brancheorganisatie van melkveehouders en zuivelondernemingen.