Skip to content

Grondgebruik & Milieu

Grondgebruik & Milieu

Verantwoord grondgebruik en milieubeheer zijn cruciaal voor een duurzame melkveehouderij. Door het toepassen van goede landbouwpraktijken bevorderen we de bodemgezondheid en behouden we de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Lokaal ruwvoer, een minimum areaal blijvend grasland en maatregelen om ammoniakemissie te verlagen dragen hieraan bij.

Grondgebruik & Milieu

Lid-melkveehouders Bas en Marianne Reuvekamp uit Dalfsen

Met 90 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 55 hectare grond is het melkveebedrijf van Bas en Marianne Reuvekamp behoorlijk extensief. “Ja, we zitten ruim in de hectares,” beaamt Bas Reuvekamp. “We willen zoveel mogelijk eiwit van eigen land halen en natuurlijk de mest zoveel mogelijk op het eigen land gebruiken.

 

Bas en Marianne zijn vanaf het eerste uur deelnemers aan het duurzaamheidsprogramma Tuurlijk! Bas runt het melkveebedrijf grotendeels zelf, en zijn vrouw en drie dochters springen bij. Zo’n 30 hectare van hun 55 ha grond is blijvend grasland en daarvan wordt circa 6 ha ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. “Een perceel mais wordt nu ook ingezaaid met kruidenrijk gras en dat is na vijf jaar weer blijvend grasland,” vertelt Bas. “Het grasmengsel is een combinatie van verschillende grassoorten, klaver, bloemen en kruiden en dat is smakelijker voor de koe.”

Dieper wortelen

“Ook voor de bodem is een kruidenrijk grasmengsel goed: de grond is beter opgewassen tegen extreem nat en droog weer. Zo wortelen bloemen en kruiden zich dieper dan gras, waardoor zij ook in droge periodes nog water uit de diepere bodemlagen bereiken. Daarnaast kan een bodem die goed doorworteld is meer water vasthouden. Van de opbrengst van circa 6 ha maak ik hooi dat vooral aan de kalveren wordt gevoerd – die vinden dat heel lekker. Het overige kruidenrijke gras gaat in de kuil. Zo’n 75% van het ruwvoer – gras en mais – komt van onze eigen percelen en dat vullen we aan met perspulp die we inkopen.”

 

 

Gewasbeschermingsmiddelen gebruikt het melkveebedrijf vrijwel niet. Ook niet voor de maispercelen. “Dat is een bewuste keuze die we jaren geleden hebben gemaakt,” vertelt Bas. “Het betekent wel dat je het land extra machinaal moet bewerken omdat je het onkruid en gras tegen moet gaan, maar dat heb ik er graag voor over.”

Vrij koeverkeer

Na een slechte ervaring met het weiden van jongvee was het melkveebedrijf een aantal jaren gestopt met het weiden ervan. Bas: “De pinken waren een aantal dagen achter elkaar ‘door de draad gegaan’ wat gevaar kon opleveren voor het wegverkeer. Maar inmiddels weiden we weer zowel de melkkoeien als het jongvee. We hebben een grote huiskavel en melken met twee robots. In de ochtend gaan alle koeien naar buiten en in de middag heeft het koppel de keus: op stal of buiten in de wei – ‘vrij koeverkeer’ noemen we dat. Als het heel warm is, of als het regent, gaan ze naar binnen.”

 

 

“Niet iedere melkveehouder heeft de mogelijkheid voor weidegang, bijvoorbeeld omdat het huiskavel te klein is. Maar voor mij is er niks leuker dan het land inlopen om de koeien te halen. Lekker buiten, je hoort de vogels, ziet vaak wat reeën en ruikt het gras. Daar geniet ik van. Dat is het leuke aan boeren!”