Skip to content

Onze bijzondere

structuur

Onze bijzondere structuur

Door onze coöperatieve structuur hebben leden zeggenschap over belangrijke besluiten, zoals benoemingen of wijzigingen in voorwaarden voor de levering of kwaliteit van de melk. Dit is een getrapte medezeggenschapstructuur die bestaat uit de leden, de ledenraad en het bestuur.

De leden

De leden-melkveehouders zijn via de coöperatie mede-eigenaar van DMK GmbH. Het melkwinningsgebied van coöperatie DOC Kaas is verdeeld in 8 rayons, waarvan 1 in Duitsland. Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, worden er rayonvergaderingen gehouden waar alle leden aan deel kunnen nemen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leden bijgepraat en gehoord, en kiezen ze uit hun gelederen leden-melkveehouders die hen in de ledenraad vertegenwoordigen.

 

De ledenraad

De ledenraad van DOC Kaas bestaat uit 15 leden-melkveehouders die hun rayon vertegenwoordigen. Zij worden gekozen door de leden en benoemd door de leden tijdens de rayonvergadering. De ledenraad stelt onder meer de jaarcijfers van de coöperatie vast en keurt (wijzigingen op) de statuten en het huishoudelijk reglement goed. Daarnaast is de ledenraad een belangrijk klankbord voor het bestuur. Het aantal ledenraadsleden binnen een rayon wordt bepaald door de hoeveelheid melk die de leden van een rayon in het laatste boekjaar aan de coöperatie hebben geleverd.

Het bestuur

Het bestuur van DOC Kaas bestaat uit 5 leden-melkveehouders en vormt de dagelijkse leiding van de coöperatie. De 5 bestuursleden besturen de coöperatie, bepalen in samenspraak met de ledenraad de koers en nemen (financiële) besluiten. Bestuursleden worden – op voordracht van het bestuur – benoemd door de ledenraad.

De jongerencommissie

De melkveehouderij is bij uitstek een sector waar bedrijven overgaan van generatie op generatie. De jongeren van nu zijn de leden-melkveehouders van de toekomst en daarmee van groot belang voor de continuïteit van de coöperatie.

De jongerencommissie van DOC Kaas bestaat uit 8 jonge leden-melkveehouders. Deze commissie heeft geen formele zeggenschap binnen de coöperatie – haar doel is het verstevigen van het contact tussen coöperatie en jongeren. Door het uitdenken en organiseren van activiteiten voor de jongeren van DOC Kaas doen de leden van de jongerencommissie de nodige kennis en (bestuurlijke) ervaring op. Daarnaast krijgen zij mogelijkheden zich verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld trainingen.

Onze bijzondere structuur

Cecile Fokkert: “De jongeren van nu zijn de leden van de toekomst.”

Doelstellingen coöperatie DOC Kaas U.A.

Nederland kent een lange coöperatieve geschiedenis. Het is een model dat zich heeft bewezen: samen sterker voor een betere afzet en een beter inkomen. En de focus op de lange termijn.

Een concurrerende, stabiele melkprijs voor de leden-melkveehouders

Continuïteit voor zowel de leden-melkveehouders als de coöperatie

Afnamegarantie voor de leden-melkveehouders