Skip to content

Onze bijzondere

historie

Bijzondere historie

Coöperatie DOC Kaas heeft een lange en rijke historie. Onze oorsprong gaat terug naar 22 november 1895 toen de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek in Hoogeveen werd opgericht. Niet lang daarna, op 6 januari 1896, brachten melkvervoerders de eerste 1100 liter melk afkomstig van 108 veehouders naar de toen gloednieuwe fabriek in Hoogeveen. Daar werd er boter en karnemelk van gemaakt. In de periode die volgde, veranderde vrijwel alles, behalve de kleur van melk.

Onze bijzondere historie

In 1916 werd de fabriek aan de Alteveerstraat grondig verbouwd. Toen verrees ook de karakteristieke en welbekende 46 meter hoge schoorsteen. Omdat er steeds meer melk verwerkt moest worden, werd in 1928 een geheel nieuwe fabriek gebouwd. Behalve boter werd toen ook gecondenseerde melk en melkpoeder gemaakt.

Onze bijzondere historie

In 1950 werd ‘De Vooruitgang’ in Slagharen overgenomen die naast een boterfabriek ook een kleine kaasmakerij had. In 1962 bundelde de ‘Coöperatieve Fabrieken van Melkproducten’ haar krachten met de coöperaties van Zuidwolde en Ruinen. De naam veranderde in Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging D.O.C. waarbij de afkorting stond voor Drents Overijsselse Combinatie.

 

In 1987 werd een nieuwe kaasfabriek in gebruik genomen op het terrein aan de Alteveerstraat in Hoogeveen naast de bestaande boter- en poederfabriek. De fabrieken in Slagharen en Zuidwolde werden gesloten. In 1991 werd de boterproductie – waar het in Hoogeveen in 1895 allemaal mee was begonnen – gestaakt. Er werd in Europa te veel boter geproduceerd, de bekende boterberg.

De naam D.O.C. wijzigde per 1 januari 1995 in DOC Kaas en 3 jaar later, in 1998, kocht de coöperatie een stuk grond op het industrieterrein in Hoogeveen en bouwde er een foliekaaspakhuis. In 2001 werd besloten om elders in Hoogeveen het Zuivelpark te bouwen – een mijlpaal in de geschiedenis van de coöperatie. Met de realisatie van het Zuivelpark was DOC Kaas in staat verder te groeien en alle activiteiten op één locatie onder te brengen. In april 2002 gaat de eerste paal de grond en op 3 november 2003 wordt de eerste kaas geproduceerd.

De weifabriek van de joint-venture DVNutrion wordt in 2004 in bedrijf genomen. Evenals de warmtekrachtcentrale en de waterfabriek waarmee DOC Kaas qua energie en water grotendeels zelfvoorzienend wordt. Het natuurpakhuis wordt in 2007 opgeleverd en het Zuivelpark nadert zijn voltooiing als in 2008 het pakhuis voor foliekaas en de kantoren in gebruik worden genomen. Het is ook het jaar waarin de zuivelmarkt verslechtert wat leidt tot lagere melkprijzen.

Onze bijzondere historie Onze bijzondere historie Onze bijzondere historie

De zuivelmarkt laat de jaren erna een steeds grilliger patroon zien. Om ook op de langere termijn de doelstellingen ‘concurrerende melkprijs, continuïteit en groeimogelijkheden’ veilig te stellen, wordt in 2011 een fusieplan met het Duitse zuivelconcern DMK aan de leden voorgelegd. Het plan krijgt tijdens de algemene ledenvergadering onvoldoende stemmen en verdwijnt van tafel. In de jaren die volgen gaat DOC Kaas meerdere samenwerkingsverbanden aan met andere zuivelbedrijven.

Onze bijzondere historie Onze bijzondere historie

Door haar beperkte product-portfolio blijft DOC Kaas kwetsbaar voor schommelingen van vraag en aanbod in de markt. Na zorgvuldige afweging van verschillende toekomstscenario’s en met goedkeuring van de ledenraad gaat de coöperatie op zoek naar een samenwerkingspartner en vindt die wederom in het Duitse zuivelconcern DMK. De onderneming is internationaal georiënteerd en heeft een breed assortiment zuivelproducten. De strategieën sluiten op elkaar aan en bij een fusie kan de bestaande productiecapaciteit beter worden benut. Bovendien zouden door de samenwerking schaalgrootte en synergiën ontstaan, evenals meer innovatie- en investeringskracht.

 

 

Voor het fusieplan is goedkeuring van de leden nodig en die kwam er dit keer wel: tijdens de algemene ledenvergadering van 21 mei 2015 stemden de leden in met de fusie. En nadat ook de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring gaven, was per 1 april 2016 de fusie een feit. Daarmee werden de productielocaties DOC Kaas B.V. een dochteronderneming van de DMK Group en werd de coöperatie DOC Kaas U.A. mede-eigenaar van de Duitse zuivelonderneming.

Onze bijzondere historie Onze bijzondere historie

In 2017 koopt de DMK Group Uniekaas – het oudste kaasmerk in Nederland Uniekaas – en de Nederlandse bedrijfsactiviteiten waaronder de rijpings-, verpakkings- en productiefaciliteiten in Kaatsheuvel. En niet lang daarna wordt Uniekaas gemaakt in de productielocaties van DOC Kaas B.V. in Hoogeveen.

Onze bijzondere historie

Jubileumuitgave ledenmagazine

Ter gelegenheid van haar 125-jarig jubileum heeft DOC Kaas U.A. een jubileumeditie uitgebracht van haar ledenmagazine.

 

125 jaar Voor Elkaar
Van 1895 – 2020

Contactformulier

Naam(Verplicht)