Skip to content

Milkmaster

Wat is Milkmaster?

Al onze leden nemen deel aan het duurzaamsprogramma Milkmaster en afhankelijk van hun inspanningen en resultaten krijgen ze hiervoor een toeslag op de melkprijs. Daarmee stimuleren wij de verdere verduurzaming van de zuivelsector.

 

Het is een gemeenschappelijk programma met zuivelcoöperatie Deutsches Milchkontor eG. Ook hun leden-melkveehouders werken volgens de principes en uitgangpunten van dit duurzaamheidsprogramma. Wel zijn er landspecifieke verschillen. Zo heeft de Nederlandse zuivel zich gecommitteerd aan de Duurzame Zuivelketen en zijn die doelstellingen uitgangspunt voor DOC Kaas U.A. en onze leden.

 

De 4 thema’s

Het duurzaamheidsprogramma richt zich op de volgende 4 thema’s