Skip to content

Biodiversiteit & milieu

Biodiversiteit & milieu

Het in standhouden van de biodiversiteit is onderdeel van de duurzame melkveehouderij. Bijvoorbeeld door het beheren van bermen en slootkanten, beschermen van weidevogels of het aanleggen van houtwallen en bloemenstroken.

Biodiversiteit & milieu

Vera en Gerit Koorevaar uit Lage Zwaluwe

Op 500 meter afstand van de Biesbosch ligt het melkveebedrijf van Gerit en Vera Koorevaar. Een Natura 2000 gebied met strikte regelgeving voor behoud en herstel van flora en fauna. “Het is hier bovendien laag gelegen en langdurig erg nat – geen ideale omstandigheden voor een melkveebedrijf,” vertelt Vera. “Dus hebben we ons bedrijf én onze koeien in de loop der jaren aangepast aan de omgeving.”

Biodiversiteit & milieu

Driewegkruising

Het gebied waar Gerit, Vera en hun dochters wonen – De Dobbe – blijft na regen heel lang, heel nat. “Zelfs in de heetste zomer is ons gras nog groen, zo nat,” vertelt Vera. “Bepaald niet ideaal voor weidegang en onze Holstein koeien hadden daardoor onder meer vaker klauwproblemen – ze waren onvoldoende opgewassen tegen deze omstandigheden.” Dus begon de familie in 2011 met driewegkruising: het combineren van drie koeienrassen en wel met Montbéliarde, Holstein en VikingRed. “En het resultaat mag er zijn,” aldus Vera. “We hebben nu een koppel heel zelfredzame en robuuste koeien die tegen een stootje kunnen. De melkopbrengst is lager, maar wij vinden een gezonde koe belangrijker.”

Biodiversiteit & milieu

Weidevogelbeheer

De 84 ha grond van de familie bestaat voornamelijk uit grasland. “We hebben een paar keer mais geprobeerd. Dat groeide prima, maar was vanwege de natte grond niet te oogsten.” Dus gooide de familie het ook hier over een andere boeg en zette in op natuur- en weidevogelbeheer. “We begonnen met uitgesteld maaien. Inmiddels maaien we zo’n 20 ha van ons perceel later in het seizoen en houden we zo rekening met broedende weidevogels en hun kuikens. Of het werkt? We hebben hier grutto, tureluur, wulp, kievit, scholeksters en veldleeuwerik, somt Vera op. “Dus ja, het werkt.”

 

Nadeel van uitgesteld maaien is wel dat het gras in juni taaier is en hardere stengels heeft waardoor het lastiger te verteren is. “Niet iedere koe kan van dit ruigere gras melk maken. Maar onze driewegkruising kan dat wel!” Dat het gras een lagere voedingswaarde heeft en ze de koeien meer moeten bijvoeren, nemen Vera en Gerit voor lief.

Biodiversiteit & milieu

Biodiversiteit

Het melkveebedrijf heeft ook 3 ha veldleeuwerikrand en 5 ha patrijzenrand. “Deze akkerranden zaaien we in met een mengsel dat bepaalde vogelsoorten aantrekt. Ook is er een bloemblok – goed voor bijen, fazanten en reeën. En we hebben een vogelakker. Dat is een strook met luzerne waar vanwege de muizen veel roofvogels op afkomen en waar de kiekendief graag broedt,” vertelt Vera. “Maar het is ook goed voor de bodemgesteldheid en de beestjes in de bodem,” vult Gerit aan.” Daarnaast zien Vera en Gerit regelmatig zangvogels als de grote gele kwikstaart, graspieper, en roodborsttapuit op en om het erf en hebben ze in de stal tientallen nesten boerenzwaluwen.

 

Waarom zoveel aandacht voor biodiversiteit? Vera: “Waarom niet? Dit is hoe wij boeren, het hoort bij ons bedrijf. En wij genieten hier zelf heel veel van.”