Skip to content

Klimaat

Klimaat

De zuivelketen werkt aan een energieneutrale melkveehouderij in 2030 en de reductie van broeikasgassen. Melkveehouders dragen hieraan bij door te investeren in duurzame energiebronnen zoals zonne-energie of biogas. Daarmee verminderen ze hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Tuurlijk! deelnemers mogen een maximale emissie in CO2-equivalenten hebben van 1.250 gram per kilo melk, berekend aan de hand van de KringloopWijzer.

Klimaat

Lid-melkveehouders Hans en Elly Mensink uit Linde

“De vloer wordt verwarmd met warmte van de melk”

 

Melkveehouder Hans Mensink staat bekend om zijn duurzame energie-initiatieven. Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie zijn ‘zijn ding’. “In 2018 begonnen we met het plaatsen van 850 zonnepanelen op de stal en de werktuighal en in 2020 hebben we dat met nog eens 300 panelen uitgebreid. We verbruiken jaarlijks circa 100.000 kilowatt voor het bedrijf en de twee woningen – de resterende energie wordt verkocht.”

Klimaat

Restwarmte naar de woning

In 2019 worden er elektrisch boilers geplaatst voor zowel privé-gebruik als voor het bedrijf. Ook wordt dat jaar een installatie geplaatst waarmee de warmte die vrijkomt tijdens het koelen van de melk in de melkkoeltank wordt teruggewonnen voor andere doeleinden. “De melk wordt gekoeld van 37°C naar 3°C en die restwarmte gaat via een leiding onder de weg door naar het woonhuis dat circa 50 meter van de stal staat. Onze woning met vloerverwarming wordt verwarmd met warmte uit melk.”