Skip to content

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het behoud van biodiversiteit, ofwel soortenrijkdom, draagt bij aan een gezonde en veerkrachtige planeet. Melkveehouders dragen hieraan bij door natuurbeheer, het beschermen van boerenlandvogels in het broedseizoen en het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. Maar ook door het inzaaien van kruidenrijk grasland – wat de koe heel smaakvol vindt – en door erfbeplanting zoals singels, hagen en bloemenstroken.

Biodiversiteit

Lid-melkveehouders Henk & Linda Van Dijk uit Drogeham

“In harmonie met de omgeving”

 

Het weidegebied van de familie Van Dijk in het Friese Drogeham beslaat zo’n 50 hectare en is verdeeld over 23 percelen. Ieder perceel is afgeschermd met houtwallen en rijen bomen, en hier en daar een ven of sloot. “Heel inefficiënt en onderhoudsintensief volgens veel collega-veehouders, maar wij vinden het mooi én belangrijk. Deze begroeiing zit vol met leven. Tal van vogelsoorten zijn na jaren afwezigheid in het landschap teruggekeerd en we hebben ook weer nachtvlinders. De struiken, oude boomstronken en poelen zitten vol insecten.”

Biodiversiteit

Klaver & boterbloemen

Sommige percelen zijn ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel zoals klaver, boterbloemen en andere kruiden. “Die bevatten allerlei mineralen en andere stoffen die gezond zijn voor de koeien en waar insecten en vogels op afkomen. Bovendien wortelt kruidenrijk gras dieper en zorgt daardoor voor een betere CO2-verbinding. Eenmaal in bloei ziet het er ook mooi uit!”

 

 

“Wij zorgen voor balans tussen ons melkveebedrijf en het behoud en onderhoud van natuur en landschap. En doen dat vanuit de overtuiging dat we met deze wijze van bedrijfsvoering gezonde koeien krijgen en een gezond bedrijf. En tegelijkertijd één zijn met de omgeving en door de maatschappij worden geaccepteerd.”