Skip to content

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Diergezondheid & Dierenwelzijn 

Een comfortabele leefomgeving én goed voer zijn de basis van een gezonde koe. Zachte ligboxen voor iedere koe, maatregelen om hittestress te voorkomen en koeborstels in de stal zijn goed voor het welzijn van de koe. Ook weidegang draagt bij aan het welzijn van de koe doordat de koeien in de wei hun natuurlijke graasgedrag kunnen vertonen. En dat begint bij het laten grazen van de kalveren zodat ze leren goed te grazen en immuniteit opbouwen.

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Lid-melkveehouders Geert en Jennie van Zoelen uit Ommeren

“Dierwelzijn gaat hand in hand met productiviteit”

 

Melkveehouder Geert van Zoelen bouwde in 2015 een nieuwe stal waarbij dierwelzijn van invloed was op het ontwerp. “De stal is goed geventileerd en heeft ruime paden waardoor de koeien elkaar makkelijk kunnen passeren – ook als een koe aan het voerhek staat. In de ligboxen ligt zand. Lekker koel in de zomer en het gaat ‘broei’ tegen. Het zand komt ook op de looppaden terecht die daardoor stroef blijven.“

 

De koeien van Van Zoelen worden 5 keer per dag automatisch gevoerd. Zo krijgt het koppel vaak vers voer en worden ze aangemoedigd naar het voerhek te komen. Met meer beweging tot gevolg. Ze krijgen een mengsel van mais, kuilgras, bierbostel en krachtvoer. De samenstelling mais en kuilgras verschilt per groep: zo krijgen drachtige koeien een andere verhouding dan de melkkoeien. En vlak voor het afkalven krijgen ze weer een ander dieet.

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Hittestress

Het melkveebedrijf heeft weidegang. “Koeien krijgen boven de 21 graden last van hittestress dus ik begin heel vroeg met weiden. In april, mei en juni gaan de koeien iedere dag meer dan zes uur naar buiten. De temperatuur en de kwaliteit van het gras zijn dan heel goed. En als het in juli en augustus heel warm is blijven ze binnen. Dan gaan ze in september weer naar buiten.”