Skip to content

Algemeen

Algemeen

Consumenten mogen verwachten dat zuivelproducten van goede kwaliteit zijn. Dat begint bij de melk die onze melkveehouders leveren – die is van onberispelijke kwaliteit. De bedrijfsvoering verschilt per melkveebedrijf en is onder meer afhankelijk van de omvang. Maar bij elk melkveebedrijf, groot of klein, staat veiligheid centraal. Met maatregelen die zowel de gezondheid en het welzijn van de koeien borgen, als de veiligheid van mensen op en om het erf.

Algemeen

Lid-melkveehouder Wouter Neutel uit Hoogeveen

Een duurzaam en toekomstbestendig melkveebedrijf. Dat is de ambitie van de familie Neutel uit het Drentse Hoogeveen. “En we zijn goed op weg,” vertelt Wouter Neutel die samen met zijn vader fulltime werkzaam is op het ouderlijk bedrijf. “We hebben een modern bedrijf – energieneutraal en aardgasvrij – en we zorgen goed voor onze koeien!”

 

Wouters vader is de tweede generatie op deze locatie. Het vorige melkveebedrijf waar opa Neutel ooit begon, moest in 1998 worden verplaatst omdat de gemeente wilde uitbreiden. Wouter wordt de derde generatie. Het melkveebedrijf heeft 325 melkkoeien, 70 ha in eigendom en 100 ha in pacht. Wouter: “Te groot om met zijn tweeën te runnen, dus is er een externe melker en zijn er twee Wajongers die meewerken op het bedrijf.”

Algemeen

Vaste richtlijnen

Door de omvang van het bedrijf is het van belang om procesmatig en volgens vaste richtlijnen te werken, vertelt Wouter. “We hebben maar één melker en die melkt zoals wij dat willen. Hygiëne is erg belangrijk, zeker bij zo’n groot koppel, dus we scheren de staarten en uiers regelmatig. En iedere maandagavond na het melken krijgen de koeien een ‘voetbad’ met water en een soort klauwzeep.” Ook de veiligheid op het bedrijf is een aandachtspunt. “Zo werken we met een zelfrijdende voerwagen die camera’s heeft voor zicht bij het achteruitrijden, en na het bemesten zorgen we er bijvoorbeeld voor dat putdeksels meteen worden teruggelegd.”

Algemeen

Gezonde koeien

Om overzicht te houden en de gezondheid van het koppel te managen, dragen de koeien een halsband die het herkauwen en de activiteiten van de koe meet. “Met een koe die niet herkauwt, is wat aan de hand, dus hiermee volgen we de gezondheid van de koe,” vertelt Wouter. “Ook geeft de meetapparatuur aan wanneer de koe tochtig is en geïnsemineerd kan worden. Efficiënt en effectief.”

Algemeen

Wouter en zijn vader overwegen te investeren in monovergisting van mest en zijn al aardgasvrij. “We hebben een systeem aangeschaft dat warmte uit de melk haalt en daardoor zijn de woningen en de bedrijfsgebouwen vrij van aardgas. En door het plaatsen van zonnepanelen is ons melkveebedrijf energieneutraal, of misschien al wel energiepositief.”

 

Zowel de melkkoeien als het jongvee wordt geweid. “In operationele zin vergt het weiden van grote koppels wel veel meer, maar wij vinden het belangrijk,” geeft Wouter aan. “Weidegang is goed voor de dieren en beter voor de ammoniakuitstoot van het bedrijf. En ja, weidegang is ook goed voor het imago van de sector. Ook dat hoort bij duurzaam ondernemen – meebewegen met wat de maatschappij van je verwacht.”