Skip to content

Verdere verduurzaming kaasketen

Hoogeveen, 4 maart 2024

Jumbo is samen met Uniekaas Holland en zuivelcoöperatie DOC Kaas een meerjarige
ketensamenwerking aangegaan. De samenwerking is voor een belangrijk deel gebaseerd op
een omvangrijk duurzaamheidsprogramma rondom de thema’s diergezondheid en
dierenwelzijn, klimaat, grondgebruik en milieu en biodiversiteit. Een goed verdienmodel
voor de boer staat eveneens centraal in deze samenwerking. De melkveehouders ontvangen
een toeslag boven op de melkprijs.

U vindt het jaarverslag van Jumbo hier: Met elkaar verder verduurzamen – Jumborapportage