Skip to content

Bekendmaking voorschotmelkprijs
december 2023

Hoogeveen, 30 november 2023

De maximale melkprijs van DOC Kaas voor de maand december bedraagt € 43,84 per 100 kg bij een jaarleverantie van 1.100.000 kg melk met 4,45% vet en 3,58% eiwit. De melkprijs van december stijgt daarmee € 2,00 per 100 kg ten opzichte van november. De vet- en eiwitprijs voor december bedraagt € 5,161 per kg.

De zuivelmarkt is positief gestemd, dit uit zich in een hogere melkprijs voor december. Om de melkprijs voor de komende maand nauwkeuriger te kunnen bepalen, kiezen we ervoor om in het vervolg de bekendmaking van de melkprijs te verschuiven van de laatste dag van de voorgaande maand naar de 15e van de betreffende maand. Met de latere bekendmaking zijn de resultaten van de onderneming van de voorgaande maand bekend, zoals ook toegelicht tijdens de afgelopen rayonvergadering.