Skip to content

Bekendmaking voorschotmelkprijs
augustus 2023

Hoogeveen, 30 juni 2023

De maximale melkprijs van DOC Kaas voor de maand juli bedraagt € 40,84 per 100 kg bij een jaarleverantie van 1.100.000 kg melk met 4,45% vet en 3,58% eiwit. Daarmee daalt de maximale melkprijs van juli  € 1,00 per 100 kg ten opzichte van juni. De vet- en eiwitprijs voor juli bedraagt € 4,787 per kg.
In januari hebben we op basis van de marktontwikkelingen de melkprijs voorzichtig laten zakken.  De uitbetaling van DOC Kaas lag daarmee op dat moment boven de melkprijzen van andere zuivelondernemingen. Zoals al eerder aangegeven is achteraf gezien deze daling destijds te gering geweest, waardoor we de afgelopen maanden te maken hebben met een correctie hiervoor. De recent afgesloten contracten met de Duitse retail (de zgn. ‘witte lijn’) liggen op een lager niveau dan in het 1e halfjaar van 2023, wat zijn effect heeft op de melkprijs van juli. Daar staat tegenover dat het de verwachting is dat de prijzen van de basiszuivelproducten later in het jaar zullen aantrekken, dit is nu echter nog niet het geval.
Op basis van de voorraadwaardering van het eind van vorig jaar in vergelijking met de huidige melkprijzen, heeft DMK te maken met een afwaardering van de voorraden. Hierbij wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd om aan het eind van het jaar geen nadelige effecten hiervan te ondervinden in de melkprijs. Op basis van bovenstaande zijn we helaas genoodzaakt de melkprijs voor juli naar beneden aan te passen. Extreme ontwikkelingen daargelaten, gaan we er van uit dat we de bodem van de melkprijs voor de komende periode hebben bereikt.
Om melkprijzen van zuivelondernemingen met elkaar te vergelijken is het zaak dit over een langere periode te doen en niet op basis van een maand. De gemiddelde maximale melkprijs van DOC Kaas over de maanden januari t/m juli is € 49,18 per 100 kg.
Gisteren, 29 juni 2023, heeft de ledenraad van DOC Kaas U.A. de jaarcijfers van de coöperatie over 2022 vastgesteld. Deze jaarcijfers kunt u terugvinden in het jaarverslag van de coöperatie dat u via extranet.dockaas.nl/cooperatie/jaarverslagen/ kunt inzien. Naast een bestuursverslag en een duurzaamheidsverslag over 2022, besteden we in dit jaarverslag aandacht aan de Ledenraad en de Jongerencommissie van coöperatie DOC Kaas. Vanuit kostenoverwegingen wordt het jaarverslag u niet in gedrukte vorm toegestuurd. Mocht u toch een gedrukt exemplaar willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met DOC Kaas hiervoor.
Op de website van DMK vindt u de jaarcijfers en het jaarverslag van de DMK Group, zie hiervoor Geïntegreerd jaarverslag 2022 | DMK Group. Hierin zijn ook de cijfers van DOC Kaas B.V. (geconsolideerd) opgenomen.
Met de vaststelling van de jaarcijfers kan ook de rente op de ledenrekening aan u worden uitgekeerd. Het rentepercentage bedraagt 4 %. De rente wordt op 7 juli a.s. aan u overgemaakt.
Benoeming bestuurslid
Verder heeft de ledenraad de heer N.J.H. Koopman uit Vasse benoemd in het bestuur van DOC Kaas U.A. De heer Koopman maakt sinds 2017 deel uit van de ledenraad van de coöperatie. Hij beschikt over bestuurlijke ervaring, zowel binnen als buiten de sector. Wij wensen hem veel succes toe in het bestuur van DOC Kaas.
Met vriendelijke groet,