Skip to content

Persbericht: DOC Kaas U.A. in hoger beroep niet in het gelijk gesteld

Uitspraak gerechtshof in Leeuwarden
Hoogeveen, 27 september 2022

DOC Kaas U.A. is teleurgesteld over de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden inzake het hoger beroep dat de coöperatie had aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank in Assen. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de coöperatie in het hoger beroep niet in het gelijk gesteld, zo blijkt vandaag.

 

De uitspraak betreft een rechtszaak die begin 2017 door een groep van 63 melkveehouders is aangespannen over onder andere de uitkering van de transactiesom die voortkomt uit de fusie tussen DOC Kaas en DMK. Betreffende ex-leden hebben deze transactiesom niet ontvangen vanwege hun opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie. Voorafgaand aan de fusie zijn er voorwaarden voor uitkering van de transactiesom opgesteld, onder andere dat deze alleen uitgekeerd zou worden aan blijvende leden. Betreffende ex-leden betwisten de geldigheid van deze voorwaarden en menen recht te hebben op de transactiesom, ook al voldoen zij niet aan de voorwaarden.

 

In een kort geding in april 2017 werd DOC Kaas U.A. op alle onderdelen van de rechtszaak in het gelijk gesteld. De rechtbank in Assen oordeelde 7 oktober 2020 echter anders over 2 van de 4 punten – namelijk over de transactiesom en de inhouding van 1 maandcent melkgeld in december 2016. Daartegen heeft DOC Kaas U.A. vervolgens hoger beroep aangetekend.

 

Coöperatie DOC Kaas is teleurgesteld over de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Bestuursvoorzitter Guus Mensink: “Wij blijven van mening dat wij onze leden wel degelijk tijdig en correct hebben geïnformeerd over de uitgangspunten en voorwaarden voor uitkering van de transactiesom. Wij zullen de inhoud van het vonnis nader bestuderen en ons beraden op mogelijke vervolgstappen.”

 

Over DOC Kaas U.A.

DOC Kaas U.A. is een Nederlandse zuivelcoöperatie, opgericht in 1895. Van de melk die de leden-melkveehouders produceren, worden kaas en andere zuivelproducten gemaakt die wereldwijd worden afgezet. Uitgangspunt bij onze activiteiten is een duurzame bedrijfsvoering die rekening houdt met mens, dier en omgeving.

 

 

Einde persbericht