Skip to content
Hoogeveen, 10 mei 2024
Leden van DOC Kaas die landbouwgrond van ASR Dutch Farmland Fund in gebruik hebben of gaan nemen en duurzaam beheren ontvangen 3 jaar lang een korting van 10 % op de canon. Vanaf het 4e jaar bedraagt de korting 5 %. ASR wil hiermee het verduurzamen van de agrarische sector versnellen.

Bovenstaande is een uitkomst van een overleg naar aanleiding van de melkstroom Tuurlijk tussen ASR en een delegatie van DOC Kaas. Om aanspraak te maken op deze korting dient een melkveehouder aan een aantal praktische duurzaamheidsrichtlijnen te voldoen. De elementen bodem, biodiversiteit en het bedrijf staan hierin centraal. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande duurzaamheidsinitiatieven en -certificeringen om extra werk voor melkveehouders te voorkomen. “Melkveehouders die aan de melkstroom Tuurlijk! van DOC Kaas deelnemen hoeven alleen nog aan het bodemelement te voldoen”, aldus Fadyan Pronk, Portefeuille Manager Landelijk Vastgoed bij ASR. Om inzicht te krijgen in bodem- en waterkwaliteit moet extra data worden aangeleverd bij www.openbodemindex.nl en de Stichting Open Bodemindex dient te worden gemachtigd om de data te gebruiken. Ook leden van DOC Kaas uit andere melkstromen kunnen voor korting in aanmerking komen. Voor meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat, zie www.asrlandelijkvastgoed.nl.

 

De korting geldt voor bestaande, maar ook voor nieuwe pachters van ASR. “Als u behoefte heeft aan een pachtcontract bij ASR kunt u contact opnemen met een rentmeester in uw gebied. De mogelijkheden en contractopties zullen dan met u worden besproken, inclusief de duurzaamheidsvoorwaarden met korting op de canon”, aldus Pronk.

 

Meer informatie, alle voorwaarden en contactgegevens vindt u hier of ga naar https://asrrealestate.nl/huren-en-erfpachten/landelijk-vastgoed.

Pronk: “de druk op de agrarische sector om te verduurzamen neemt toe. ASR is van mening dat duurzaamheidstransitie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de keten is: van agrariër tot consument. Door middel van deze korting willen wij een steentje bijdragen aan de transitie. Wij willen investeren in eeuwigheidswaarde binnen de agrarische sector. Grond is daar een belangrijk onderdeel van. Ons doel is om grond in een betere staat door de te geven aan de volgende generatie”.