Privacy

Privacyverklaring
DOC Kaas voelt zich verantwoordelijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te bewaken. Daarom hebben we dat in een privacybeleid vastgelegd om u te informeren over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. DOC Kaas kan het privacybeleid aanpassen. Wij raden u daarom aan ons beleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons beleid hier in zien: Privacybeleid

Inzage, correctie en verwijdering
Indien u uw gegevens via een contactformulier, via e-mail of per post aan ons verzonden heeft en deze wilt inzien, corrigeren of verwijderen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen onder vermelding van uw naam en contactgegevens. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij het wettelijk verplicht is deze langer te bewaren. U kunt uw verzoek richten aan:

DOC Kaas
t.a.v. Privacy Policy Officer
Postbus 11
7900 AA Hoogeveen
privacy@dockaas.nl