Skip to content

Diergezondheid & -welzijn

Diergezondheid & dierenwelzijn 

Een gezonde koe is de basis van ieder melkveebedrijf. Want een gezonde koe leeft langer, geeft meer melk én zorgt voor werkplezier van de melkveehouder. Dat begint bij het kalf: een goede start is van groot belang voor de gezondheid en de productiviteit in het verdere leven van een koe.

 

Alle bij DOC Kaas aangesloten melkveehouders monitoren de dier- en kalfgezondheid aan de hand van KoeMonitor en KalfOK. KoeMonitor is een systeem van de Nederlandse zuivel om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te waarborgen. Het zorgt ervoor dat melkveehouders en zuivelondernemingen, aantoonbaar voldoen aan Europese en nationale wet- en regelgeving. KalfOK geeft melkveehouders elk kwartaal inzicht in de kwaliteit van hun kalveropfok. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met melkveehouders, dierenartsen, diergezondheidsexperts en vertegenwoordigers van ZuivelNL.

Diergezondheid & -welzijn

Lid-melkveehouders Geert en Jennie van Zoelen uit Ommeren

“Dierwelzijn gaat hand in hand met productiviteit”

 

Melkveehouder Geert van Zoelen bouwde in 2015 een nieuwe stal waarbij dierwelzijn van invloed was op het ontwerp. “De stal is goed geventileerd en heeft ruime paden waardoor de koeien elkaar makkelijk kunnen passeren – ook als een koe aan het voerhek staat. In de ligboxen ligt zand. Lekker koel in de zomer en het gaat ‘broei’ tegen. Het zand komt ook op de looppaden terecht die daardoor stroef blijven.“

 

De koeien van Van Zoelen worden 5 keer per dag automatisch gevoerd. Zo krijgt het koppel vaak vers voer en worden ze aangemoedigd naar het voerhek te komen. Met meer beweging tot gevolg. Ze krijgen een mengsel van mais, kuilgras, bierbostel en krachtvoer. De samenstelling mais en kuilgras verschilt per groep: zo krijgen drachtige koeien een andere verhouding dan de melkkoeien. En vlak voor het afkalven krijgen ze weer een ander dieet.

Diergezondheid & -welzijn

Hittestress

Het melkveebedrijf heeft weidegang. “Koeien krijgen boven de 21 graden last van hittestress dus ik begin heel vroeg met weiden. In april, mei en juni gaan de koeien iedere dag meer dan zes uur naar buiten. De temperatuur en de kwaliteit van het gras zijn dan heel goed. En als het in juli en augustus heel warm is blijven ze binnen. Dan gaan ze in september weer naar buiten.”