Skip to content

Biodiversiteit & milieu

Biodiversiteit & milieu

Het behoud van de biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van duurzame melkveehouderij. Dit omvat het beheer van bermen en slootkanten, de bescherming van weidevogels of de aanleg van houtwallen en bloemstroken.

Biodiversiteit & milieu

Lid-melkveehouders Henk & Linda Van Dijk uit Drogeham

“In harmonie met de omgeving”

 

Het weidegebied van de familie Van Dijk in het Friese Drogeham beslaat zo’n 50 hectare en is verdeeld over 23 percelen. Ieder perceel is afgeschermd met houtwallen en rijen bomen, en hier en daar een ven of sloot. “Heel inefficiënt en onderhoudsintensief volgens veel collega-veehouders, maar wij vinden het mooi én belangrijk. Deze begroeiing zit vol met leven. Tal van vogelsoorten zijn na jaren afwezigheid in het landschap teruggekeerd en we hebben ook weer nachtvlinders. De struiken, oude boomstronken en poelen zitten vol insecten.”

Biodiversiteit & milieu

Klaver & boterbloemen

Sommige percelen zijn ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel zoals klaver, boterbloemen en andere kruiden. “Die bevatten allerlei mineralen en andere stoffen die gezond zijn voor de koeien en waar insecten en vogels op afkomen. Bovendien wortelt kruidenrijk gras dieper en zorgt daardoor voor een betere CO2-verbinding. Eenmaal in bloei ziet het er ook mooi uit!”

 

“Wij zorgen voor balans tussen ons melkveebedrijf en het behoud en onderhoud van natuur en landschap. En doen dat vanuit de overtuiging dat we met deze wijze van bedrijfsvoering gezonde koeien krijgen en een gezond bedrijf. En tegelijkertijd één zijn met de omgeving en door de maatschappij worden geaccepteerd.”