Skip to content

Peter Netjes

Maak kennis met Peter Netjes, lid-melkveehouder coöperatie DOC Kaas

Het melkveebedrijf op het Kampereiland dat Peter Netjes samen met zijn ouders en vrouw bestiert, staat op een terp. Kenmerkend voor oude boerderijen in die regio, omdat het eiland vóór de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, bij een hoge waterstand regelmatig overstroomde. Zijn voorouders zijn er omstreeks 1886 komen wonen. “Mijn vader heeft het melkveebedrijf in 1988 van zijn ouders overgenomen. Als ik het bedrijf overneem, ben ik de vierde generatie.”

Peter Netjes

“Als het goed gaat met de koeien, gaat het goed met mij”

 

“We melken 55 koeien en hebben circa 20 stuks jongvee. De grond, 30 hectare grasland, is in pacht. Het is dus een vrij klein melkveebedrijf en we hebben de werkzaamheden zo ingericht dat we alle vier ook ‘buitenshuis’ kunnen werken. Een extra inkomstenbron, maar het brengt ook nieuwe contacten en andere inzichten. Meestal melken mijn vader en ik, maar mijn moeder en vrouw Elianne – die ook op een melkveebedrijf is opgegroeid – melken ook geregeld.”

Peter Netjes

Melkveebedrijf overnemen

“Het kwam voor ons als een verrassing dat Peter het melkveebedrijf wil overnemen,” vertelt vader Henk Netjes. “Onze oudste zoon en dochter hadden al aangegeven dat ze een andere richting op willen en kinderen moeten zich niet verplicht voelen. Het bedrijf uitbreiden is hier lastig omdat er geen grond beschikbaar is. Dat, in combinatie met toenemende regelgeving maakt de toekomst van dit melkveebedrijf wel wat onzeker. “Klopt,” beaamt Peter, “maar ik vind het boerenleven te leuk om nu al op te geven. En ik zie nog genoeg mogelijkheden.”

Peter Netjes

Peter: “Elianne en ik hebben tegelijkertijd de opleiding Dier & Veehouderij in Dronten gevolgd en daarna in Nieuw-Zeeland stage gelopen. Zij op het Zuidereiland en ik op het Noordereiland – superervaring! Na het afronden van deze opleiding – ik had daarvoor al de opleiding Internationale groothandel in Zwolle gedaan – ben ik meer gaan werken op het melkveebedrijf. Mijn focus ligt op gezonde koeien – als het goed gaat met de koe, gaat het goed met mij. Daarnaast wil ik het melkveebedrijf minder arbeidsintensief maken. Zo hebben we dit jaar een mestrobot in gebruik genomen en zou ik op termijn een melkrobot willen. Maar dat is een fikse investering, zeker voor een klein melkveebedrijf.”

 

“Wij leveren weidemelk. Onze koeien lopen zo veel mogelijk buiten in de wei – dat blijft een prachtig gezicht. En de koeien vinden het fijn. Wij voeren onze koeien en kalveren zoveel mogelijk gras en het voer dat we bijkopen is gmo-vrij. Wij leveren dus gmo-vrije melk en van deze melk kan zuivelconcern de DMK Group dus gmo-vrije zuivelproducten maken – hier is in toenemende mate vraag naar bij consumenten. De zuivelproducten van de DMK Group zijn nog niet in Nederland te koop – behalve Uniekaas. Zou leuk zijn als bijvoorbeeld de toetjes van Milram hier ook in de schappen komen te liggen. Wie weet.“

Peter Netjes

“Mijn ouders zijn in 2010 lid geworden van DOC Kaas. Het was toen al een kleinschalige zuivelcoöperatie en dat sprak hen aan. Natuurlijk is een goede melkprijs het belangrijkste, want dat is ons inkomen. Maar ik vind zeggenschap ook belangrijk en die is geborgd in de coöperatieve structuur van DOC Kaas: leden hebben inspraak bij belangrijke besluiten. Ik zit in de jongerencommissie van DOC Kaas en van ons wordt echt verwacht dat wij meedenken en ons uitspreken. Dat is waardevol en leerzaam.”