Historie

Historie

De historie van coöperatie DOC Kaas U.A. gaat terug tot 1895 toen de coöperatieve Stoomzuivelfabriek werd opgericht. De coöperatie telde toen 108 leden die gezamenlijk 300.000 liter melk leverden. Omdat er steeds meer melk verwerkt moest worden, werd in 1928 een nieuwe fabriek gebouwd. Behalve boter werd toen ook gecondenseerde melk gemaakt.

In 1962 bundelde deze fabriek haar krachten met de coöperaties van Slagharen, Ruinen en Zuidwolde. De naam veranderde in Drents-Overijsselse Coöperatie, kortweg DOC. In dat jaar leverden de 3.000 aangesloten veehouders 80 miljoen kg melk. In 1986 verhuisde de hele combinatie naar de productielocatie aan de Alteveerstraat in Hoogeveen. In 2003 nam DOC Kaas een tweede productielocatie in Hoogeveen in gebruik en wel op het Zuivelpark aan de Buitenvaart.

Op 21 mei 2015 stemden de leden-melkveehouders van DOC Kaas in met het voorstel om te fuseren met de Duitse zuivelonderneming DMK. Deze fusie werd op 1 april 2016 geëffectueerd. Daarmee werd de onderneming DOC Kaas B.V. een dochteronderneming van DMK GROUP en de coöperatie DOC Kaas U.A. mede-eigenaar van de Duitse zuivelonderneming DMK GROUP.