Skip to content

Bekendmaking voorschotmelkprijs
maart 2023

Hoogeveen, 28 februari 2023

Maximum voorschotmelkprijs maart € 49,73 per 100 kg

De maximale voorschotmelkprijs van DOC Kaas voor de maand maart bedraagt € 49,73 per 100 kg excl. btw, bij een jaarleverantie van 1.100.000 kg melk met 4,45 % vet en 3,58 % eiwit. De voorschotmelkprijs voor maart daalt daarmee € 7,55 per 100 kg ten opzichte van februari. De vet- en eiwitprijzen voor maart zijn beide € 5,894 per kg.

De melkprijs voor maart van DOC Kaas/DMK daalt hiermee wederom. De belangrijkste reden hiervoor is enerzijds de aanblijvende vraaguitval door de retail voor de witte zuivel en kaas en anderzijds de hoge melkaanvoer in NW-Europa. Retailcontracten worden voor perioden van een half jaar afgesloten en de recent afgesloten retailprijzen liggen op een hoog niveau. De volumes worden echter bij lange na niet afgenomen door de retailers als gevolg van vraaguitval van consumenten. Ditzelfde geldt voor de afzetvolumes naar de industrie, ook deze liggen op een lager niveau. Hierdoor moet DMK voor deze volumes andere afzetkanalen zoeken op de internationale markten tegen aanzienlijk lagere opbrengstprijzen. Een gevolg van de huidige situatie van een achterblijvende vraag in combinatie met een hoge melkaanvoer is dat de voorraden van zuivelproducten oplopen, hetgeen een effect heeft op het resultaat van DMK.

Mogelijke stabilisering melkprijs

De prijzen lijken inmiddels te stabiliseren, zowel op de grondstoffenmarkt als de melktermijnmarkt. Als deze ontwikkelingen de komende weken doorzetten, draagt dit bij aan een stabilisering van de melkprijs. Wij zijn ons ervan bewust dat de correcties in de melkprijzen van februari en maart fors zijn en betreuren dat. Echter een vraaguitval zoals wij in de afgelopen maanden hebben ervaren, is niet te voorspellen.

Om melkprijzen van zuivelondernemingen met elkaar te vergelijken is het zaak dit over een langere periode te doen en niet op basis van een maand. De gemiddelde maximale melkprijs van DOC Kaas over de maanden januari t/m maart is € 57,38.